Algoritmalar

Programlama temelleri algoritmalar ve akış diyagramları hakkında örnekler,dersler ve görsel anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.

Algoritma ve Akış Diyagramı

Algoritma, verilen herhangi bir sorunun çözümüne ulaşmak için uygulanması gerekli adımların hiçbir yoruma yer vermeksizin açık, düzenli ve sıralı bir şekilde söz ve yazı ile ifadesidir.

Algoritma Yazım Aşamaları

Problemi Tanımlama
Her şeyden önce çözülecek problem tam olarak anlaşılmalıdır. Bu adımda yapılacak en ufak bir hata daha sonraki adımların yeni baştan yapılmasını gerektirebilir. Problemin tanımı yapılırken var olan bilgiler, anlamları ve birbirleri ile ilişkileri tanımlanmalıdır. Daha sonra istenilenler belirlenmeli ve bunların var olan bilgiler ile ilişkileri öğrenilmelidir. Son olarak yapılacak işlemler belirlenir. Mümkün ise örnek veriler ile elde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir.

Problemi Geliştirme
Problem tanımını tam olarak yaptıktan sonra çözüm için yol aramak gerekir. Genellikle bir problemin birden fazla çözüm yolu olabilir. Bunlardan en uygunu seçilmeye çalışılır. Problem ne kadar karışık olursa olsun, alt birimlere bölünür. Her birimin çözümü ayrı ayrı yapılır. Bu yapılırken birimler arası ilişki sürekli olarak korunur.

Sisteme Uyumluluğunu Tespit Etme (Girdi-Çıktı Belirleme)
Sonuçların dış ortama, dolayısıyla insana aktarımı düzgün bir biçimde yapılmalıdır. Programcı program çıktısı olarak almak istediği dökümün biçimini tasarlar. Bir döküm biçimi tasarlanırken anlaşılır ve kullanılabilir olmasına özen gösterilmelidir. Genellikle programa, çözdüğü soruna ilişkin bazı verilerin dışarıdan verilmesi gerekir.

Çözümü Kâğıt Üzerinde Gösterme (Prototip Oluşturma)
Algoritma geliştirildikten sonra daha iyi anlaşılabilir olması ve programlama dillerine aktarımı daha kolay olması nedeniyle, prototip hâline getirilir. Böylece sorunun çözüm basamakları, birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı daha kolay görülebilir ve yanlışlıklar düzeltilebilir.

Çözümü Deneme
Algoritma yazıldıktan sonra sonuçları daha önceden bilinen veriler girilerek eldeki sonuçlarla çıkan sonuçlar karşılaştırılır. Algoritmanın doğruluğu kontrol edilir.

Çözümü Geliştirme
Bu aşamada doğruluğu kontrol edilmiş çözümün tekrar edilen blokların daha kısa yoldan sonuca ulaşılması durumları gözden geçirilir.

Oluşabilecek Hatalar
Hazırlanan algoritmalarda en sık karşılaşılan hatalar mantık hatalarından oluşmaktadır. Mantık hataları ise problemin çözüm adımları belirlenirken yapılan yanlışlıklardan kaynaklanan hatalardır.

Algoritma örnekleri

Örnek: Örneğimiz bir öğrencinin evden çıkıp okula giderken izleyeceği yolu ve okula girişinde ilk yapacaklarını tanımlamaktadır.

Çözüm:

 1. Evden dışarıya çık.
 2. Otobüs durağına yürü.
 3. Durakta gideceğin yöndeki otobüsü bekle .
 4. Otobüsün geldiğinde otobüse bin .
 5. Biletini bilet kumbarasına at.
 6. İneceğin yere yakınlaştığında arkaya yürü.
 7. İneceğini belirten ikaz lambasına bas .
 8. Otobüs durunca in.
 9. Okula doğru yürü.
 10. Okul giriş kapısından içeriye gir.
 11. Sınıf arkadaşlarınla selamlaş.
 12. Sırana otur.
 13. Öğretmenin gelmesini bekle.

Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması

Basit Algoritma Örnekleri

Örnek: İki sayıyının ortalamasını bulmak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması

Çözüm:

A1 :Birinci sayıyı gir.
A2 :İkinci sayıyı gir.
A3 :İki sayının toplamını yap.
A4 :Toplamı ikiye böl.
A5 :Bölümün sonucunu yaz.
A6 :Bitir.

Sözcüklerin ortaya çıkaracağı yanlış anlamaların ortadan kaldırmak amacıyla semboller (değişkenler) ve matematik dilini gerektiren bazı kısaltmalar kullanmak daha uygun olacaktır.
Bu açıklamaya göre yukardaki örnekleri tekrar yapalım.

 

Örnek: İki sayıyı toplamak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması

Çözüm:

Sembollerle ifade edebilmek için herbir veriyi tutacak bir sembol belirlenmelidir.  Örneğimizde 3 veri mevcuttur. Bu veriler 1. sayı , 2. sayı ve iki sayının toplanması sonunda oluşan toplam değerdir.

Birinci sayı için X
İkinci sayı için Y
Toplam adı için Z kullanılırsa
A1 :X değerini gir.
A2 :Y değerini gir.
A3 :Z = X + Y
A4 :Z’yi yaz.
A5 :Bitir.

Örnek: İki sayıyının ortalamasını bulmak için gerekli programa ait algoritmanın oluşturulması

Çözüm:

Birinci sayı için X
İkinic sayı için Y
Toplam adı için Z
Ortalama adı için Ort kullanılırsa
A1 :X değerini gir.
A2 :Y değerini gir.
A3 :Z = X + Y
A4 :Ort = Z / 2
A5 :Ort değerini yaz.
A6 :Bitir.

Görüldüğü üzere bu şekilde bir algoritma ile çözüm yolunu izlemek daha kolaydır.

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: