C# For Döngüsü

C# For Döngüsü

Yalnız C# dilinde değil, muhtemelen bütün programlama dilleri içerisinde en çok tercih edilen döngü yapısı for döngüsüdür. Döngüler adından da anlaşılacağı gibi, sonlandırma koşulu sağlanıncaya kadar aynı komutları defalarca çalıştıran yapılardır. C# for döngüsü çok esnek bir yapıya sahip olup, neredeyse içerisinde döngü gerektiren tüm problemler bu komutla çözülebilir.

For ifadesinin genel formu aşağıdaki gibidir.

For(başlangıç değeri; koşul; değişim-miktarı){

//Komutlar

}

Genel formu verilen for döngüsünün çalışma mantığını inceleyelim. Başlangıç değeri; Bu kısım programın başlangıcında bir defaya mahsus olmak üzere çalıştırılır. Burada döngüyü kontrol eden değişkene bir başlangıç değeri atanır. Koşul; Bu bölümde başlangıç değeri atanan değişken bir koşul ile test edilir eğer bu ifade true sonuç verirse, döngü bloğu içerisindeki komutlar çalıştırılır. Koşul false sonuç verirse döngü sonlandırılır. Değişim-miktarı; Bu kısımda döngü değişkeni eksiltilir veya arttırılır. Döngü her tekrarlandığında koşul değeri kontrol edilir, döngü bloğu çalıştırılır, döngü değişkeni arttırılır veya azaltır. Bu çalışma sistemi ta ki kontrol değişkeni koşulu sağlamaz hale gelene kadar devam eder.

Şimdi for döngüsünü daha iyi anlamak için örnekler yapalım ve adım adım inceleyelim.

FOR DÖNGÜSÜ ÖRNEKLERİ

Örnek1:

1’den 10’a kadar olan sayıları alt alta ekrana yazdıralım. Bu soru konunun anlaşılması için basit fakat ideal bir örnek.

Ekran Çıktısı:

c# for döngüsü

Not: Öncelikle kontrol değişkenimizin isminin “i” olduğuna dikkat çekmek isterim. Döngülerde bu değişkenler standart olarak i,j,k gibi isimler ile adlandırılırlar. Fakat bu bir zorunluluk değildir.

Örneğimizin çalışmasını adım adım inceleyelim.

Adım1: (int i=1)Kontrol değişkenimizin başlangıç değeri 1 olarak verilmiş.

Adım2: (i<=10) i değişkenimizin değeri koşulumuzla test ediliyor. “i” değeri 10 ve 10’dan küçük olduğu sürece döngü çalışacak.

Adım3: Koşul sağlandığı için döngü bloğuna girildi. Ekrana “i” değeri yani 1 yazdırıldı.

Adım4: (i++) Döngü bir kez çalıştıktan sonra i++ ile i değeri 1 arttırıldı. Yani 2 oldu.

Adım5: Tekrar koşul kontrol edildi, “i” değeri 10’dan küçük olduğu için tekrar döngü bloğuna girildi.

Adım6: Bu işlem “i” değeri birer birer artıp 11 olana kadar devam eder.

Adım7: “ i” değeri 11 olduğunda koşul sağlanamaz ve döngü sona erer.

 

Örnek2: 

1 ile 40 arasındaki çift sayıları toplayarak sonucu ekranda gösterelim. (40 dahil olsun).

Ekran Çıktısı:

c# for döngüsü2

Örnek 3:

Klavyeden girilen sayının faktöriyelini bulan programı yapalım. (c# for döngüsü kullanarak)

Çözüm: Bu soruda değişim miktarının birer birer azaltıldığına dikkat ediniz. Her azaltma işleminden sonra sonuçla “i” değeri çarpılarak, değer sonuca eşitlenmiştir.

Ekran Çıktısı:

c# for döngüsü3

Örnek 4:

1’den 9’lara kadar olan klasik çarpım tablosunu oluşturalım. (c# for döngüsü kullanarak)

Çözüm: Bu örnekte 2 tane for döngüsünün iç- içe kullanıldığına dikkat ediniz. Dıştaki for döngüsü 1 kere çalıştığında içteki for döngüsü 9 kere çalıştırılır.

Ekran Çıktısı:

c# for döngüsü4

Örnek 5:

Klavyeden girilen 5 adet sayıyı, küçükten büyüğe doğru sıralayarak ekrana yazdıralım. (c# for döngüsü kullanarak)

Çözüm: Bu soruda girilen her değer bir diziye atılmış, daha sonra dizi sıralanarak başka bir for döngüsü ile ekrana yazdırılmıştır.

Ekran Çıktısı:

c# for döngüsü4

Benzer konular:

C# While Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri

 

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: