Kategori: C# Konsol Örnekleri

C# Konsol Örnekleri – 10

Örnek58: c sharp basit örnekler- 50 den başlayıp 200 e kadar klavyeden girilen sayıya bölünen kaç adet sayı olduğunu veren programı yapınız. Örnek59: Klavyeden girilen bir sayının faktoriyelini alan …

C# Konsol Örnekleri – 8

 Örnek44: Taban değeri ve üssü kullanıcı tarafından girilen işlemin sonucunu For döngüsü kullanarak hesaplayan c sharp örneklerini yapınız. Örnek45: içerisinde isimler bulunan string bir diziyi en son elemandan itibaren …

C# Konsol Örnekleri – 6

string fonksiyonları hakkında örnekler  Örnek29: Klavyeden 10 adet sayı girilerek, bu sayılardan çift olanların toplamını bulup, ekrana yazan konsol programını yapınız. Örnek30: * ** *** **** ***** ****** Yukarıda görüldüğü …

C# Konsol Örnekleri – 5

Örnek24: Daire Alan Hesaplaması c# konsol örneği Örnek25: Formatlı Yazım Örnek26: Doktorun maaşını hesaplayan program Örnek27: 100 lük sistemdeki notun 5 lik sisteme ceviren program Örnek28: Cinsiyeti ve yaşı …

C# Konsol Örnekleri – 4

 Önemli: switch case kullanımı Switch-Case Deyimiyle İlgili Önemli Kurallar Case anahtar sözcüğünün sağındaki değer, mutlaka bir sabit olmak zorundadır. Switch parantezi içerisindeki ifadenin türüyle, case sabitlerinin türünün birbiriyle uyuşması …

C# Konsol Örnekleri -3

 Önemli: for döngüsü kullanımı veya C# Konsol uygulamaları 1-Birden 100e sayan Prog,2-Tabanı ve Yüksek. verilen Üçgenin Alanını Hesap. Prog3-Fibonocci Sayı Diz. Gös. Prog4-Dört İşlem yap. prog  ÖRNEK 14: Birden …

C# Konsol Ornekleri – 2

  Önemli: if else kullanımı veya Örnek8: Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 TL kadar olanlardan %3, daha fazla olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen teker teker girilen 5 …