Grafik Animasyon 1. Dönem 1. Sınav #3

Sınav : Grafik Animasyon 1. Dönem 1. Sınav

Alan : Bilişim Teknolojileri

Sıra : #3

Grafik Animasyon 1. Dönem 1. Sınav

Grafik Animasyon 1. Dönem 1. Sınav Soruları

I.) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz (25P).

1. Bir defa da ekranda görüntülenebilen piksel sayısına ………………………………denir.

2. …………………..…: Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

3. Film pozlanırken 1 inç yüksekliğindeki (2.54 cm) alana atılan satır sayısına ………. denir.

4. Çıkış cihazlarında 1 inç’te (2.54 cm x 2.54 cm) noktalanan (yani basılan) ya da pozlanan piksel sayısına ………. adı verilir.

5. …………………………Paneli: seçilen simgenin özelliklerinin görüntülenmesini ve değiştirilmesini sağlar.

II.) Aşağıdaki araçların niçin kullanıldığını yazınız (35P).

 

1. Seçim Araçlarını(Marquee Tools):

 

2. Kırpma (Crop) Aracı:

 

3. Sihirli Değnek (Magic Wand) Aracı:

 

4. Kement (Lasso) Araçları:

 

5. Lastik Damga (Rubber Stamp) Aracı:

 

6. Silgi (Eraser) Aracı:

 

7. Bulaştırma (Smudge) Aracı:

 

III.) Aşağıdaki soruları cevaplayınız(40P).

1. Çalışma dosyası üzerinde çalışma tamamlandıktan sonra tuval boyutu nesneden büyük olabilir. Bu  da dosyanın boyutunun büyümesine neden olabilir. Tuvali kırpmanın farklı yolları vardır. Bunlardan bir tanesini yazınız.

 

2. Katman (Layer) Paneli niçin kullanılır?

 

3. Nesnelerin yığın sıralarını düzenlemek için hangi menü kullanılır?

 

4. Text/ Spelling Setup menüsünden hangi işlem yapılır?

 

5. File/Import (Ctrl + R) menüsü niçin kullanılır?

 

6. Text/Editör menüsü niçin kullanılır?

 

7. Modify/Combine Paths (değiştir/yolları birleştir) menüsü niçin kullanılır?

 

8. Text/Attach To Path (Ctrl + Shift + Y) menüsü niçin kullanılır?

Grafik Animasyon 1. Dönem 1. Sınav Cevap Anahtarı

I.) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz (25P).

1. Bir defa da ekranda görüntülenebilen piksel sayısına çözünürlük denir.

2. Rezolasyon : Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

3. Film pozlanırken 1 inç yüksekliğindeki (2.54 cm) alana atılan satır sayısına LPI adı verilir.

4. Çıkış cihazlarında 1 inç’te (2.54 cm x 2.54 cm) noktalanan (yani basılan) ya da pozlanan piksel sayısına DPI adı verilir.

5. Özellikler (Properties) Paneli: seçilen simgenin özelliklerinin görüntülenmesini ve değiştirilmesini sağlar.

 

II.) Aşağıdaki araçların niçin kullanıldığını yazınız (35P).

1. Seçim Araçlarını(Marquee Tools): Kullanmak Seçim araçları resim veya grafiklerin belli bir bölgesinin seçilmesini sağlar. Seçim araçlarıdikdörtgen (rectangle) ve yuvarlak (oval) olmak üzere iki çeşittir.

2. Kırpma (Crop) Aracı: resimlerin veya grafiklerin belli bir bölgesinin seçilmesini sağlar. Diğer bir değişle seçili bölge dışındaki alanı silmiş oluruz. Kırpma aracını kullanmak için araç kutusundan farenin sol tuşu ile simgeye tıklatılır.

3. Sihirli Değnek (Magic Wand) Aracı: Sihirli değnek aracıyla aynı veya benzer renkleri içeren komşu piksellerin seçilmesi sağlanır.

4. Kement (Lasso) Araçları: Kement ve poligon araçları resim ya da grafik çalışmalarında belli bir alanın serbest olarak seçilmesini sağlar. Sihirli değnek (Magic Wand) aracı ile birbirine yakın pikseller seçiliyordu.

5. Lastik Damga (Rubber Stamp) Aracı: Bir resim ya da grafik rötuşlanmak ya da kopyalanmak istendiğinde lastik damga aracının kullanılması yararlı olacaktır.

6. Silgi (Eraser) Aracı: resim ya da grafik üzerinde istenilen alanların silinmesini sağlar.

7. Bulaştırma (Smudge) Aracı: bitişik pikselleri yayar. Bu yeni boyanmış iki farklı boyadan birini diğerine bulaştırmak gibidir. Bulaştırma aracı da resim ya da grafik üzerinde birbirine bitişik olan piksellerin karıştırılmasını sağlar.

III.) Aşağıdaki soruları cevaplayınız(40P).

1. a- Modify/Canvas/Trim Canvas (Ctrl + Alt + T) menüsü kullanılır.

b- Modify/Canvas/Fit Canvs (Ctrl Alt +F) menüsü kullanılır.

c- Çalışma alanında fare göstergeci ile tuvalin boş bir alanına tıklanır. Özellikler (Properties) d- Denetçisinde Fit Canvas düğmesine tıklanır.

2. Katmanlar karmaşık ve kompozit resimler oluştururken çalışmayı bölümlere ayırır.

3. Nesnelerin yığın sıraları Modify menüsündeki Arrange (sıralama) alt menüsünde bulunan seçenek kullanılarak da değiştirilebilir

4. Yazım Denetimi Yazım denetimi yapmak için metin seçili iken denetim yapılacak dil veya diller Text/ Spelling Setup menüsü seçilir

5. Kelime işlem programları ve özel tasarladığınız bir metni program içerisine dâhil etmek için Çalışma alanı içerisine metin eklemek için File/Import (Ctrl + R) menüsü kullanılır.

6. Text/Editör menüsü kullanılarak ta metin üzerinde düzenleme yapabiliriz.

7. Modify/Combine Paths (değiştir/yolları birleştir) menüsündeki seçenekler kullanılarak basit şekillerden karmaşık şekillerin oluşturabilir(şekilleri birleştirme).

8. Metin ve şekil çalışma alanına yerleştirildikten sonra her iki nesne seçilir.

¾    Seçim tamamlandıktan sonra Text/Attach To Path (Ctrl + Shift + Y) kullanılarak metnin daire etrafına yerleştirilmesi sağlanır.

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: