Lise Sınıf Geçme – Teşekkür – Takdir Hesaplama

Lise sınıf geçme ve Teşekkür – Takdir Hesaplama Sayfamız yayına girmiştir. Ders notlarınızı girerek sonucu hesaplatabilirsiniz. Sınıf Geçme Hesaplama sayfamız %100 cep telefonu ve tablet uyumludur.

 

 

Sınıf Nasıl Geçilir ?

Kafanızın daha fazla karışmaması için lisede geçme-kalma statüsünü maddeler halinde özetliyorum.

a)Tüm dersleri geçerseniz sınıfı da geçmiş olursunuz.

  1. b) Zayıfınız olsa dahi yıl sonu başarı puanınız 50’yi geçerse yine sınıfı geçersiniz. Fakat istisnai dersler vardır. Örneğin “Dil ve Anlatım”. Bu dersten kalırsanız yıl sonu başarı puanınıza bakılmaksızın o dersten kalırsınız. (Sınıfı geçtiğinizde bu dersten sorumlu geçersiniz)

c)En fazla 3 zayıfınız var ise sınıfı sorumlu geçebilirsiniz.

d)Bir senede 3 dersten fazla zayıfınız var ise sınıfta kalırsınız.

e)Bir senede en fazla 3 zayıfınız var, önceki yıllardan gelen zayıflarla birlikte 3 ila 6 zayıfınız var ise yine sınıfı sorumlu da olsa geçersiniz.

d)Alttan gelen derslerle birlikte 6 dersten fazla zayıfı olan kişiler sınıfta kalmış olurlar.

SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ

Sınıf geçme ili ilgili belli başlı konuları yönetmelik maddelerinden alıntı yaparak burada paylaşıyorum. Aklınıza takılan bir konu olursa sormaktan çekinmeyiniz.

Devamsızlıktan başarısız olma

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren
hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır.

Bir dersin yılsonu puanı

Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

b)Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı

Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.

Yılsonu başarı puanı

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. 

Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
Yukarıdaki artları taşımakla birlikte  yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o  dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: