C# For Döngüsü

Yalnız C# dilinde değil, muhtemelen bütün programlama dilleri içerisinde en çok tercih edilen döngü yapısı for döngüsüdür. Döngüler adından da anlaşılacağı gibi, sonlandırma koşulu sağlanıncaya kadar aynı komutları defalarca …

C#’da Diziler ve Dizi Kullanımı

Aynı tipteki değişkenleri, bellekte arka arkaya saklamak isteğimizde dizileri kullanırız. Dizideki tüm değişkenlerin  isimleri birbiriyle aynıdır. Diziler tüm programlama dillerinde bulunan önemli veri yapılarından biridir. Değişkenlerle yapılacak karmaşık işlemler dizi …

C# Koşul İfadeleri- If Else Kullanımı

If-else yapısı diğer programlama dillerinde olduğu gibi C#’dada, koşullu dallanma ifadesi olarak kullanılmaktadır. Programda alternatifli durumlarla karşılaşıldığında, duruma özgü komutların işletilmesini sağlar. Dallanma işlemlerinde programcıların en çok tercih ettiği …

C# Konsol Örnekleri – 5

Örnek24: Daire Alan Hesaplaması c# konsol örneği Örnek25: Formatlı Yazım Örnek26: Doktorun maaşını hesaplayan program Örnek27: 100 lük sistemdeki notun 5 lik sisteme ceviren program Örnek28: Cinsiyeti ve yaşı …

C# Konsol Örnekleri – 4

 Önemli: switch case kullanımı Switch-Case Deyimiyle İlgili Önemli Kurallar Case anahtar sözcüğünün sağındaki değer, mutlaka bir sabit olmak zorundadır. Switch parantezi içerisindeki ifadenin türüyle, case sabitlerinin türünün birbiriyle uyuşması …

C# Konsol Örnekleri -3

 Önemli: for döngüsü kullanımı veya C# Konsol uygulamaları 1-Birden 100e sayan Prog,2-Tabanı ve Yüksek. verilen Üçgenin Alanını Hesap. Prog3-Fibonocci Sayı Diz. Gös. Prog4-Dört İşlem yap. prog  ÖRNEK 14: Birden …