Paket Programlar 1. Dönem 1. Test #2

Sınav : Paket Programlar 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Alan : Bilişim Teknolojileri

Sıra : #2

Paket Programlar 1. Dönem 1. Test

Paket Programlar 1. Dönem 1. Test Sınavı

SINAV SORULARI:

1. Üzerinde sözcük sayısı ve toplam sayfa gibi bilgilerin yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hızlı erişim araç çubuğu B) Durum çubuğu

C) Yatay kaydırma çubuğu D) Şerit

2. Belgenin kâğıt üzerindeki görünümüne en yakın olan üst ve alt bilgileri düzenlemek, kâğıt üzerindeki boşlukları ayarlamak için kullanılan belge görünüm düğmesi hangisidir?

A) Sayfa düzeni B) Web düzeni C) Anahat D) Taslak

3. Kelime işlemci programında yeni boş bir belge oluşturmak için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılmaz?

A) Ctrl+N

B) Hızlı erişim araç çubuğunu tıklamak

C) Ofis düğmesinden Yeni seçeneğini seçmek

D) Hızlı erişim araç çubuğundan ı tıklamak

4. Kelime işlemci programında Ctrl+Z tuşları birlikte kullanıldığında aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

A) Yeni bir dosya oluşturur.

B) Var olan bir dosyayı açmaya yarar.

C) En son yapılan işlemi geri alır.

D)Belgede aradığımız bir metni bulmaya yarar.

5. Metin içerisinde istenilen bir kelimeyi aratmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Ekle-düzenleme-bul B) Giriş-düzenleme-bul

C) Giriş-paragraf-bul D) Ekle-paragraf-bul

6. Kelime işlemci programında bir metnin tamamını seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Ctrl+S B) Ctrl+V       C) Shift+A         D) Ctrl+A

7. düğmesinin görevi nedir?

A) Başlangıcı büyüt B) Altı çizili yaz

C) Büyük küçük harf değiştir D) Yazı tipini büyüt

8. Yukarıdaki grup hangi görevleri üstlenir?

A) Paragraf ile ilgili işlemler

B) Tablo ekleme ile ilgili işlemler

C) Stiller ile ilgili işlemler

D) Yazı tipi ile ilgili işlemler

9. Sayfaya kenarlık eklemek veya gölgelendirme yapmak için kullandığımız yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekle –Kenarlık ve Gölgelendirme

B) Biçim – Kenarlık ve Gölgelendirme

C) Görünüm – Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve Gölgelendirme

D) Sayfa düzeni – Sayfa Arka Planı -Kenarlık ve Gölgelendirme

10. Yazıyı numaralandırmak veya yazıya madde imi eklemek için kullandığımız bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Giriş-Pano B) Giriş-Yazı tipi

C) Giriş-Paragraf D) Ekle-Madde imi ve numaralandırma

11. Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip edilmelidir?

A) Sayfa düzeni– sayfa arka planı – filigran

B) Sayfa düzeni – sayfa arka planı – sayfa rengi

C) giriş – sayfa arka planı – sayfa rengi

D) Yazı tipi – sayfa arka planı – sayfa rengi

12. ( ) Dil ayarlarını yapmak için Gözden Geçir sekmesi altında yer alan Yazım grubundan yararlanılır.

13. ( ) Kelime işlemci programı kullanılarak belgedeki sözcüklerin sayısı bulunabilir.

14. ( ) Kelime işlemci programında yazım ve dil bilgisi ile ilgili otomatik düzeltme yapılamaz.

15. …………………düğmesi ile kâğıdın yatay veya dikey olması yönündeki tercihimizi yaparız.

16. ………………..grubunun seçeneklerini kullanarak alttan ve üstten olmak üzere alt ve üst bilgilerin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

17. Çalışmakta olduğumuz belgenin yazıcıya göndermeden önceki hâlinin nasıl olduğunu görmek için………………kullanılır.

18. ( ) Yukarıdaki tablo dört satırdan oluşmuş bir tablodur.

19. ( ) Yukarıdaki tabloda yapılan sayfa sayısı sıralamasında ölçüt ve sıralama türü olarak sayfa sayısı/artan sıralama kullanılmıştır.

20. Seçili hücrelerde metin yönünü aşağıdaki yollardan hangisini izleyerek değiştirebiliriz?

A) Düzen-Veri-Metin yönü B) Düzen-Hizalama-Metin yönü

C) Düzen-Birleştir-Metin yönü D) Düzen-Tablo-Metin yönü

Paket Programlar 1. Dönem 1. Test Sınavı CEVAP ANAHTARI

1-B

2-A

3-D

4-C

5-B

6-D

7-C

8-D

9-D

10-C

11-B

12-DOĞRU

13-DOĞRU

14-YANLIŞ

15-YÖNLENDİRME

16-KONUM

17-BASKI ÖN İZLEME

18-YANLIŞ

19-YANLIŞ

20-B

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: