Paket Programlar 1. Dönem 1 .Yazılı #3

Sınav : Paket Programlar 1. Dönem 1. Yazılı Yazılı Test

Alan : Bilişim Teknolojileri

Sıra : #3

Paket Programlar 1. Dönem 1. Yazılı Yazılı Test

Paket Programlar 1. Dönem 1. Yazılı Yazılı Test Sınav Soruları ve Cevapları

1- Sadece bir veya birkaç harfi büyük yazmak veya sadece bir veya birkaç harfi küçük yazmak için …………, sürekli büyük harfle yazmak için ………. tuşunu kullanırız. Noktalı kısımlara ne gelmelidir?

–> Shift/Capslock

2- Klavyedeki rakamların üzerindeki ikinci karakterleri yazmak için …………., tuşun sağ altındaki üçüncü karakterleri yazabilmek içinse ……… tuşunu kullanacağız. Noktalı kısımlara ne gelmelidir?

–> Shift/Alt

3- Sadece bir kelimeyi seçmek için imleç seçilmek istenen kelimenin üzerine getirilir ve farenin sol tuşuna kaç kez tıklanır?

–> İki

4- Bir paragrafı seçmek için paragraf üzerine farenin sol tuşu ile kaç kez tıklanır?

–> Üç

5-Bir metnin tamamını seçmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?

–> Ctrl+A

6-Seçilen metni kesmek için hangi kısayol tuşu kullanılır?

–> Ctrl+X

7- Seçilen metni kopyalamak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

–> Ctrl+C

8- Seçilen metni yapıştırma için hangi kısayol tuşu kullanılır?

–> Ctrl+V

9- Şekildeki   simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Kes

10- Şekildeki  simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Kopyala

11- Şekildeki simge …………… için kullanılır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Yapıştır.

12-Yapılan işlemi geri almak için hangi kısayol tuşu kullanılır?

–> Ctrl+Z

13- Yapılan işlemi yinelemek için hangi kısayol tuşu kullanılır?

–> Ctrl+Y

14- Şekildeki  simgeler sırasıyla ne için kullanılır?

–> Geri-Yinele

15- Şekildeki  

simge seçili metni ………….. yazı tipinde yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir?

–> Kalın

16- Şekildeki   simge seçili metni ………….. yazı tipinde yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir?

–> İtalik

17- Şekildeki   simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir?

–> Altı çizili

18- Şekildeki  simge seçili metni ………….. olarak yazmamızı sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir?

–> Üstü çizili

19- Word’de    yer alan kısmı yazının ……. Ve …………. değiştirmemizi sağlar. Noktalı kısma ne gelmelidir?

–> Fontunu/Büyüklüğünü

20- Word’de   şekildeki simgelerin işlevi sırası ile nelerdir?

–> Sola Hizala, Ortala, Sağa, Hizala, İki Yana Yasla

21- Word’de   şekildeki simgenin görevi ……………….. ayarlamaktır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

–> Satır aralığı

22- Şekildeki  simgenin Word’de işlevi nedir?

–> Maddelendirme

23 – Şekildeki  simgenin Word’de işlevi nedir?

–> Numaralandırma

24- Şekildeki  simgenin Word’de işlevi nedir?

–> Sıralama

25- …….. bilgi ve ……….bilgi dokümanın sayfa sınırlarının dışında kalan başlık, tarih ve sayfa numaralarının eklenebileceği kısımdır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

–> Üst/Alt

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: