Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Sınavı #3

Sınav : Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Alan : Bilişim Teknolojileri

Sıra : #3

Not: Cevap anahtarı yoktur.

Toplam 2 adet sınav vardır.

Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

SINAV SORULARI:

  1. Aşağıdaki çevrimleri yapınız.

 

a-) 17 = (……………..……………….…….)2                                                             b-) (573)8=(……………………………………………) 2

 

 c-) (AD3)16= (………………………….………)2                                  d-) (110101101)2=(…………………………………)16

 

e-) 160=(………………………….)16

 

  1. Verilen İşlem adımlarına göre a,b ve c değişkenlerinin alacağı değerleri aşağıdaki tabloda yazınız.
İşlem a     . b    . c   .
a=5,b=4,c=2 2     5 4
a=b+c 9 5 4
c=a-b 9 5 4
b– 9 4 4
c++ 9 4 5
a-=b 5 4 5
c=a%b 5 4 1
b=a 5 5 1
a*=2 10 5 1
c=a+4/2 10 5 12

 

  1. Klavyeden 3 yazılısı girilen öğrencinin ortalamasını bulan ve ortalaması 50’ den küçükse ekranda “KALDI”, 50 ve üzeriyse “GEÇTİ” yazan programın algoritmasını ve akış şemasını yapınız.

 

  1. Klavyeden girilen sayının “Negatif”, “Pozitif” veya “Sıfır” olduğunu ekranda bildiren programın algoritmasını yazın.

 

  1. Klavyeden girilen sayının 3’e veya 7’ ye tam bölünmesi durumunda “Geçerli sayı girdiniz” yazan, aksi durumda “Geçersiz giriş” yazan algoritmayı ve akış şemasını oluşturunuz.

Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı SINAV SORULARI 2:

  1. Aşağıdaki çevrimleri yapınız.

 

a-) 21 = (……………..……………….…….)2                                                             b-) (357)8=(……………………………………………) 2

 

                       c-) (3BE)16= (………………………….………)2                                  d-) (101111110)2=(…………………………………)16

 

e-) 320=(………………………….)16

 

  1. Verilen İşlem adımlarına göre a,b ve c değişkenlerinin alacağı değerleri aşağıdaki tabloda yazınız.
İşlem a   . b   . c   .
a=8,b=7,c=3 8 7 3
a=b+c 10 7 3
c=a-b 10 7 3
b– 10 6 3
c++ 10 6 4
a-=b 4 6 4
c=b%a 4 6 2
b=a 4 4 2
a*=2 8 6 2
c=a+6/2 8 6 11

 

  1. Klavyeden 2 yazılı 1 sözlü notu girilen öğrencinin ortalamasını bulan ve ortalaması 50’ den küçükse ekranda “BAŞARISIZ”, 50 ve üzeriyse “BAŞARILI” yazan programın algoritmasını ve akış şemasınıyapınız.

 

  1. Klavyeden girilen sayının “Negatif”, “Pozitif” veya “Sıfır” olduğunu ekranda bildiren programın akış şemasını yazın.

 

  1. Klavyeden girilen sayının 4’e ve 9’ a tam bölünmesi durumunda “Geçerli sayı girdiniz” yazan, aksi durumda “Geçersiz giriş” yazan algoritmayı ve akış şemasını oluşturunuz.

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: