Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı #4

Sınav : Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavları

Alan : Bilişim Teknolojileri

Sıra : #4

Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavları

Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavları

SINAV SORULARI:

1.Aşağıdaki kavramların tanımını yapınız. (4×3=12 Puan)

a) Makina Dili:

 

 

b) Programlama Dili:

 

 

c) Derleyici:

 

 

d) Sistem Yazılımı:

 

2.Alçak seviyeli dillere bir örnek ve Yüksek seviyeli dillere iki tane örnek veriniz. (3×1=3 Puan)

 

3.Aşağıdaki tanımlamalarda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (2,5×4=10 Puan)

a) Bir programın çözüm aşamalarını işlem basamakları şeklinde yazmaya ……………………………. denir.

b) Bir programın çözüm aşamalarını şekiller ve bağlantılarla oluşturmaya …………………………………..denir.

c) Makina dili ile program yazmanın zorluğu sebebiyle ……………………… dili geliştirilmiştir.

d) Program içinde farklı değerler alabilen ifadelere……………………… denir

 

4.Aşağıda verilen değişken isimlendirmelerinde doğru olan seçenekleri yuvarlak içinde gösteriniz. (6 Puan)

a-) yza123       b-) a+b             c-) yaz   3             d-) ab

e-) 3_b            f-) OKU             g-) t/y                   h-) a3a

 

5.Aşağıdaki doğru(d), yanlış(y) olarak doldurunuz.(3×1=3 puan)

    

a-(      ) Düşük seviyeli diller, insan konuşmasına en yakın dildir.

 

b-(      ) Verimlilik: İşlevin gerçekleştirilmesi için kullanılması gereken bilgisayar kaynakları ve kod miktarıdır.

 

c-(      ) Doğruluk: Gerekli işlevi ne hassaslıkla yerine getireceği beklentisidir.

 

6.Aşağıdaki dönüşüm işlemlerini yapınız.(3×2=6 puan)

a) (111011)2=(…………..)10

 

 b) 53=(…………………..)2

7.Aşağıdaki diyagrama göre kullanıcı klavyeden sayı girmektedir. Sayı değeri olarak aşağıdaki değerleri girdiğinde ekran çıktısı nasıl olur çerçeve içine yazın. (4×3=12 Puan)

Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavları

>3 >5
>7 >11

8.Aşağıda akış diyagramı verilen programın, algoritmasını yazınız? 8 Puan

Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavları

9.Girilen sıcaklık değerine göre bir suyun katı, sıvı ve gaz olma durumunu gösteren programın algoritmasını ve akış şemasını çizin? (10p)

 

 

 

10.Bir otoparkın ücret tarifesi şöyledir;

 0-2 saat 5 TL,

 3-8 saat 10 TL,

 9 saat ve üzeri 15 TL’dir.

 

Bir aracın kaç saat kaldığını öğrenip, ücreti ekrana yazdıran programın algoritmasını yazıp, akış diyagramını çiziniz.   (10p)

 

 

 

 

11.Klavyeden 0 (Sıfır) girilene kadar girilen sayıların en büyüğünü 0 (Sıfır) girildikten sonra ekrana yazdıran programın algoritmasını yazın ve akış şemasını çizin. (20p)

Örneğin: kullanıcı klavyeden 5 6 3 7 4 0 değerini girdiyse ekrana en büyük girilen sayı 7 yazdıracak.

 

 

Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavları Cevap Anahtarı

1.Aşağıdaki kavramların tanımını yapınız. (4×4=16 Puan)

a) Makina Dili: Temelde bilgisayarlar 1 ve 0’lardan oluşan ikilik sayı sistemindeki dili anlarlar. Buna “makine dili” denir.

 b) Programlama Dili : Bilgisayarın fonksiyonel bir beyni olmadığıiçin insanlar komutlar yazmalıdır. Bu özel dile “programlama dili” denir.

 c) Derleyici: Yüksek seviye bir dili “makine diline” çeviren programlara “derleyici – compiler” denir.

 d) Sistem Yazılımı:.

 2. Düşük seviyeli ve Yüksek seviyeli dillere ikişer tane örnek veriniz. (4×1=4 Puan)

Düşük seviyeli diller: Assebly Dili

Yüksek seviyeli dilleri: Pascal, C, Cobol, Fortran. Tupol

3.Aşağıdaki tanımlamalarda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (2,5×4=10 Puan)

a) Bir programın çözüm aşamalarını işlem basamakları şeklinde yazmaya algoritma

b) Bir programın çözüm aşamalarını şekiller ve bağlantılarla oluşturmaya akış şeması (diyagramı)

c) Makina dili ile program yazmanın zorluğu sebebiyle assembly dili geliştirilmiştir.

d) Program içinde farklı değerler alabilen ifadelere değişken

4.Aşağıda verilen değişken isimlendirmelerinde doğru olan seçenekleri yuvarlak içinde gösteriniz. (6 Puan)

a-) yza123      b-) a+b             c-) yaz   3             d-) ab

e-) 3_b           f-) OKU        g-) t/y                h-) a3a

5.Aşağıdaki doğru(d), yanlış(y) olarak doldurunuz.(3×1=3 puan)

 a-(    y  ) Düşük seviyeli diller, insan konuşmasına en yakın dildir.

 b-(   d   ) Verimlilik: İşlevin gerçekleştirilmesi için kullanılması gereken bilgisayar kaynakları ve kod miktarıdır.

 c-(   y   ) Doğruluk: Gerekli işlevi ne hassaslıkla yerine getireceği beklentisidir.

 6.Aşağıdaki dönüşüm işlemlerini yapınız.(3×2=6 puan)

a) (111011)2=(…59….)10

 b) 53=(00110101)2

  7.Aşağıdaki diyagrama göre kullanıcı klavyeden sayı girmektedir. Sayı değeri olarak aşağıdaki değerleri girdiğinde ekran çıktısı nasıl olur çerçeve içine yazın. (4×3=12 Puan)

>3

4

5

Bitti

>5

Bitti

>7

8

9

10

>11

8.

1- Başla

2-a=0

3-Yaz; “a değişkenin değeri”; a

4-a=a+5

5-Eğer a=30 ise Git 7

6-Değilse Git 3

7-Bitir

9.Adım 1:Başla
Adım 2:Sıcaklık değerini giriniz.(t)
Adım 3: Eğer t<0 ise Ekrana katı yaz.
Adım 4: Eğer t>0 ve t<100 ise ekrana sıvı yaz değilse gaz yaz.
Adım 5: Bitir.

10.

1-Başla

2-a=0

3-Oku,”Ücreti Giriniz=”; a

4-Eğer a>0 ise (Değilse GİT 6)

5- Eğer a>=2 ise Yaz, “Ücret=5 TL” (GİT 10)

6- Değilse Eğer a>2 ise (Değilse GİT 8)

7- Eğer a>=8 ise Yaz, “Ücret=10 TL” (GİT 10)

8-Değilse Eğer a>8 ise (Değilse GİT 10)

9- Eğer a>=24 ise Yaz, “Ücret=15 TL”

10-Değilse Bitir                            

11. Klavyeden 0 (Sıfır) girilene kadar girilen sayıların en büyüğünü 0 (Sıfır) girildikten sonra ekrana yazdıran programın algoritmasını yazın ve akış şemasını çizin. (2×12=24 Puan)

Örneğin: kullanıcı klavyeden 5 6 3 7 4 0 değerini girdiyse ekrana en büyük girilen sayı 7 yazdıracak.

Başla

enb,s:sayısal

Enb=0

Oku; “bir sayı gir=” ,s

eğer s<>0 ise

Eğer s>enb ise

Enb=s Git 4

degilse Git 4

Degilse

Yaz ;enbuyuk,Enb

Bitir

 

Programlama Temelleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınavları hakkında görüş ve önerilerinizi bize yazınız.

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: