Bilişim Teknik Resmi

Bu derste öğrenciye, bilişim teknik resmi ve alana ait mesleki çizimler ile ilgili kavramlar tanıtılarak temel geometrik çizimler ve uygulamalar yapabilme, izdüşüm ve görünüş çıkarabilme, elektrik devreleri çizebilme, elektronik devreler çizebilme ve bilişim alanında kullanılan diyagram ve şemalarını çizme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.Dersle ilgili çeşitli kaynaklara buradan ulaşabilirsiniz.

Bilişim Teknik Resmi 1. Dönem Temrinleri

1. dönem temrinlerini buradan indirebilirsiniz.
SIRAKONU
1 Çizgi Çeşitleri 1. Hafta
2 Çizgi Çeşitleri 2. Hafta
3 Norm Yazı El Alıştırma
3-2Norm Yazı Uygulamaları Atasözleri ve veciz sözler
4Norm Yazı Uygulamaları İstiklal Marşı
5Norm Yazı Uygulamaları Gençliğe Hitabe
6A-B Doğru Parçasına Paralel çizme ve orta noktasından dikme çıkma
7A-B Doğru Parçasına dik açı çizme ve 7 eşit parçaya bölme
8A-B Doğru Parçasını 7 eşit parçaya bölme ve daire içine düzgün üçgen çizme
9Daire içine düzgün üçgen ve dörtgen çizme
10Daire içine düzgün dörtgen ve beşgen çizme
11Daire içine düzgün beşgen ve altıgen çizme
12Perspektifi verilen parçanın üç görünüşünü çizme
13Perspektifi verilen parçanın üç görünüşünü çiziniz. ( Ölçekli )
14Perspektifi verilen parçanın üç görünüşünü çiziniz. ( Ölçekli )
15Üç görünüş ölçüleri verilen cismin ölçü değerlerini cismin üzerine yazınız
16Perspektifi verilen parçanın üç görünüşünün ölçülendirme kurallarına göre ölçülendirilmesi
17Perspektifi verilen parçanın ölçülendirme kurallarına göre ölçülendirilmesi
18Aşağıda verilen parçanın ölçülendirme kurallarına göre ölçülendirilmesi

Bilişim Teknik Resmi 2. Dönem Temrinleri

2. Dönem temrinlerini buradan indirebilirsiniz
SIRAKONU
1Çağırma ve Bildirim Tesisatlarında Kullanılan Semboller
2Aydınlatma Tesisatlarında Kullanılan Semboller
3Bir zilin bir butonla çalıştırılması devresi
4Elektronik Devrelerde Kullanılan Semboller 1
5Elektronik Devrelerde Kullanılan Semboller 2
6Elektronik Devrelerde Kullanılan Semboller 3
7Adı Verilen Sembolün Şeklinin Teknik Resim Kurallarına Uygun Olarak Çizilmesi
8Köprü Tipi ve Regüleli Doğrultma Devresinin Teknik Resim Kurallarına Uygun Olarak Çizilmesi
9Akış Diyagram Sembollerinin Teknik Resim Kurallarına Uygun Olarak Çizilmesi
10İki Sayının Toplamını Bulup Ekrana Yazdıran Programın Akış Şemasının Çizilmesi
11İki Sayıdan Büyüğünü Bulup Ekrana Yazdıran Programın Akış Şemasının Çizilmesi
12İki Sayıdan Büyüğünü Bulup Ekrana Yazdıran Programın Akış Şemasının Çizilmesi
13Ağ Cihazları Sembollerinin Çizimi
14Bir bilgisayarın kablolu ve kablosuz internete bağlantı şemalarının ağ sembolleri kullanılarak çizimi.
15Birden fazla bilgisayarın kablo ile internete bağlantı şemasının ağ sembollerini kullanarak çizilmesi
16Sunucu ve yönlendirici kullanarak kurulan ağ şemasının ağ sembolleri kullanılarak çizilmesi
17Adı verilen cağ cihazlarının sembollerinin çizilmesi
18Verilen bilgisayar ağının ağ sembollerini kullanarak çizilmesi

Alternatif:

Bilişim Teknik Resmi Konu Anlatımları

Google Drive linkleridir.
SIRAKONU
1TeknikResim 01 Kağıt Bağlama
2TeknikResim 02 Orta Nokta
3TeknikResim 03 Doğruya Dik Çıkmak
4TeknikResim 04 Açıortay Çizimi
5TeknikResim 05 Doğrunun Ucundan Dikme Çıkmak
6TeknikResim 06 Çember Merkezi Bulmak
7TeknikResim 07 Doğruyu Eşit Parçalara Bölmek
8TeknikResim 08 Doğruya Paralel Çizmek
9TeknikResim 09 Çember İçine Altıgen Çizmek
10TeknikResim 010 Anahtar Ağzı Genişliği Verilen Altıgen Çizmek
11TeknikResim 011 Çembere Noktadan Teğet Çizmek
12TeknikResim 012 Çember Üzerindeki Noktadan Teğet Çizmek
13TeknikResim 013 Dıştan Çizgi Teğet Çizmek
14TeknikResim 014 İçten Çizgi Teğet Çizmek
15TeknikResim 015 İçten Yay Teğet Çizmek
16
TeknikResim 016 Dıştan Yay Teğet Çizmek
17TeknikResim 017 Daire-Çizgi Teğeti
18Teknik Resim 018 Yay Çizgi Teğet
19
Teknik Resim 019 Yay Çember Teğet
20Teknik Resim 020 Çizgiler Teğet
21Teknik Resim 021 Uygulama 1 Ortalama 1_4
22
Teknik Resim 022 Uygulama 01 Bilinen Unsur 2_4
23
Teknik Resim 023 Uygulama 01 İkincil Unsur 3_4
24Teknik Resim 024 Uygulama 01 Üçüncül Unsur 4_4
25
Teknik Resim 025 Üç Görünüş Giriş
26 Teknik Resim 026 Üç Görünüş Çizgi Taşıma
27 Teknik Resim 027 Üç Görünüş Görünüş Çıkarma 1
28 Teknik Resim 028 Üç Görünüş Görünüş Çıkarma 2
29 Teknik Resim 029 Üç Görünüş Ortalama
30 Teknik Resim 030 Üç Görünüş Uygulama 01
313 Görünüş uygulama 2 Boyut Hesaplama 1
32 Teknik Resim 032 Üç Görünüş Görünüş Uygulama 2
33Teknik Resim 033 Üç Görünüş Uygulama 2 Ön Görünüş.
34
Teknik Resim 034 Üç Görünüş Uygulama 2 Üst Görünüş
35Teknik Resim 035 Üç Görünüş Uygulama 2 Sol Görünüş 05
36Teknik Resim 036 Üç Görünüş Uygulama 2 Kalınlaştırma 06

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: