Temel Elektronik ve Ölçme 1. Dönem 1. Yazılı #1

Sınav : Temel Elektronik ve Ölçme 1. Dönem 1. yazılı

Alan : Bilişim Teknolojileri

Sıra : #1

Temel Elektronik ve Ölçme 1. Dönem 1. yazılı Sınav Soruları

……………… MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

…………………. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME DERSİ 10…. SINIFI

1. YAZILI SORULARI

Ad- Soyadı: Numara:
Süre 40 dakikadır.

SORULAR

Soru 1- Elektrik Çarpmalarına Karşı İlk Yardım Tedbirlerinden 5 tanesini yazınız. (10p)
Soru 2- İletkenlerin başlıca özelliklerini yazınız. 3 adet iletken, 3 adet yalıtkan madde yazınız. (10p)
Soru 3- Aşağıda verilen devre elemanlarını açıklayarak simgelerini ve birimlerini yazınız. (15p)
a) Ampermetre  
b) Voltmetre  
c) Direnç  

 

Soru 4-  Aşağıdaki renkleri verilen dirençlerin değerini verilen renklere göre hesaplayınız.

  1. Renk: Sarı 2.Renk: Kırmızı       3.Renk: Yeşil         4.Renk: Kahverengi

 

 

  1. Renk: Mavi 2.Renk: Siyah 3.Renk: Kahverengi         4.Renk: Altın

 

 

(10p)
Soru 5- Aşağıdaki değerleri verilen dirençlerin renklerini bulunuz. (10p)
 

a) 2300 Ω =                                                                                                                                (Hata payı:%1)

 

 

 

b)64000 Ω=                                                                                                                                (Hata payı:%5)

 

 

 

Soru 6- Aşağıdaki şekilde verilen değerler yardımı ile kaynaktan çekilen akımı bulunuz. (10p)

Soru 7- Aşağıdaki devrenin eşdeğer (RT veya R) direnci kaç kΩ’dur?

Soru 8- Aşağıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri bulunuz. (15p)
 

I. Kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasına ……………………………………. denir.

 

II. Alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan koruyan elemanlara ………………………………. denir.

 

III. Akım, gerilim ve direnç değerini ölçen aletlere ………………………………….. denir.

 

Soru 9- Aşağıdaki ifadelerin Doğru(D) ya da Yanlış (Y) olduklarını belirtiniz. (10p)
I. (…..) Sayaçlar, toplayan ölçü aletlerine bir örnek olarak gösterilebilir.

 

II. (…..) Anahtar kapalı olmasına rağmen herhangi bir nedenle elektrik akımı, alıcıya gitmeden devresini daha kısa yoldan veya direnci yok denecek kadar az olan yoldan tamamlıyorsa, bu şekildeki devrelere kapalı devre denir.

Temel Elektronik ve Ölçme 1. Dönem 1. yazılı Cevap Anahtarı

Soru 1- Elektrik Çarpmalarına Karşı İlk Yardım Tedbirlerinden 5 tanesini yazınız. (10p)
  • Kazazedenin elektrik çarpmasına maruz kaldığı hatalı akım devresi derhal kesilir; bunun için duruma göre fiş prizden çekilir, anahtar açılır veya sigorta çıkarılır.
  • Eğer akımın derhal kesilmesi mümkün olmazsa elektrik alanı, kuru bir tahta parçası, bir baston veya benzeri, kolayca tedarik edilebilecek yalıtkan bir cismin aracılığı ile kazazededen uzaklaştırılır.
  • Eğer elektrik tesislerinin uzaklaştırılması mümkün olmazsa, bu taktirdekazazede, elbisenin kuru olan kısımlarından çekilerek veya kazazedeyi kuru bir bez veya elbise parçası ile tutarak gerilimin altında bulunan tesis kısmından uzaklaştırılır.
  • Bu esnada yardım eden kimselerin de aynı zamanda elektrik çarpmasına maruz kalmamaları için kazazedenin el, kol, ayak veya bacak gibi çıplak vücut kısımlarından tutarken aynı zamanda topraklanmış madenî kısımlara temas etmemeye ve iletken zemine basmamaya dikkat etmeleri gerekir.
  • Komaya girmiş olan kazazedenin elbiselerini çıkartmak için zaman kaybetmeden derhal suni teneffüs uygulanır ve bu işe olumlu sonuç alınıncaya kadar uzun zaman devam edilir. Kazazedenin öldüğüne kesin olarak kanaat getirilmeden, mesela ölüm morluğu baş göstermeden veya ışık tutulduğundagöz bebeklerinde daralma olduğu sürece suni teneffüse nihayet verilmemelidir
Soru 2- İletkenlerin başlıca özelliklerini yazınız. 3 adet iletken, 3 adet yalıtkan madde yazınız. (10p)
·         Elektrik akımını iyi iletirler.

·         Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ışık ve elektriksel etki alanında kolaylıkla atomdan ayrılırlar.

·         Dış yörüngedeki elektronlara Valans Elektron denir.

·         Metaller, bazı sıvı ve gazlar iletken olarak kullanılır.

·         Metaller, sıvı ve gazlara göre daha iyi iletkendir.

·         Atomları 1 valans elektronlu olan metaller, iyi iletkendir. Buna örnek olarak, altın, gümüş, bakır gösterilebilir.

·         Bakır tam saf olarak elde edilmediğinden, altın ve gümüşe göre biraz daha kötü iletken olmasına rağmen, ucuz ve bol olduğundan, en çok kullanılan metaldir.

İletkenler: Altın, Gümüş, Bakır, Alüminyum,

Soru 3- Aşağıda verilen devre elemanlarını açıklayarak simgelerini ve birimlerini yazınız. (15p)

Soru 4-  Aşağıdaki renkleri verilen dirençlerin değerini verilen renklere göre hesaplayınız. (10p)
 1. Renk: Sarı          2.Renk: Kırmızı       3.Renk: Yeşil         4.Renk: Kahverengi

Cevap: 42×105 =  42×100000 = 4.200.000= 4,2 MΩ      (Hata payı: %1)

1. Renk: Mavi        2.Renk: Siyah       3.Renk: Kahverengi         4.Renk: Altın

Cevap: 60×10 =  600=  (Hata payı: %5)

 

Soru 5- Aşağıdaki değerleri verilen dirençlerin renklerini bulunuz. (10p)
a) 2300 Ω =  Kırmızı, Turuncu, Kırmızı, Kahverengi                                                          (Hata payı:%1)

b)64000 Ω=  Mavi, Sarı, Turuncu, Altın                                                                                       (Hata payı:%5)

 

Soru 8- Aşağıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri bulunuz. (15p)
 

I. Kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasına …kısa devre…. denir.

 

II. Alternatif ve doğru akım devrelerinde  kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan koruyan elemanlara …sigorta…. denir.

 

III. Akım, gerilim ve direnç değerini ölçen aletlere ……avometre….. denir.

 

Soru 9- Aşağıdaki ifadelerin Doğru(D) ya da Yanlış (Y) olduklarını belirtiniz. (10p)
 

I. (D) Sayaçlar, toplayan ölçü aletlerine bir örnek olarak gösterilebilir.

 

II. (Y) Anahtar kapalı olmasına rağmen herhangi bir nedenle elektrik akımı, alıcıya gitmeden devresini daha kısa yoldan veya direnci yok denecek kadar az olan yoldan tamamlıyorsa, bu şekildeki devrelere kapalı devre denir.

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: