Veritabanı Organizasyonu 1. Dönem 1. Yazılı #1

Sınav : Veritabanı Organizasyonu 1. Dönem 1. Yazılı

Alan : Bilişim Teknolojileri

Sıra : #1

Veritabanı Organizasyonu 1. Dönem 1. Yazılı

Veritabanı Organizasyonu 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

 1. Veri tabanı nedir? Açıklayınız. (10p)

Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri tabanı” olarak adlandırılır.

 1. İlişkisel veritabanı nedir? İlişkisel veritabanında yer alacak tabloların özelliklerinden 3 tanesini yazınız. (15p)

İlişkisel veri tabanı, birbirinden farkı tablolara yerleştirilmiş olan verilerin birbirleri ile belirli alanlara göre ilişkilendirilerek düzenlenen veri tabanlarıdır.

 • Tablolar satır ve sütunlardan oluşur.
 • Her sütunun alacağı isim birbirinden farklı olmalıdır.
 • Her satır birbirinden farklı olmalıdır yani birbiri ile tamamen ayni olan iki kayıt kullanılmamalıdır.
 • Satırların ve sütunların sırasının nasıl olacağı önemli değildir.
 • Hücrelerdeki veriler atomik olmalıdır
 1. Anahtar nedir? Anahtar çeşitlerini (İngilizceleri ile beraber) yazarak açıklayınız. (15p)

Herhangi bir tablodaki her bir satır için kullanılan anahtarın tek olması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtlar arasında tutarsızlıklar meydana gelebilmektedir.

Birincil anahtar(Primary key): Tabloda depoladığınız her satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir veya daha çok alandan oluşur. Hiçbir zaman NULL(boş) veya birbiri ile ayni olan değerleri içeremez

Yabancı anahtar(Foreign key) :yabancı anahtarlar birbirleri ile aynı olan değerler içerebilirler. Bir tabloda birden fazla yabancı anahtar kullanılabilir.

 1. Aşağıda verilen kısıtlamaların açıklamalarını yazınız. (15p)

Not null kısıtlaması; Veri girişi yapılacak bir tablodaki sütunun değer alıp (NULL) almaması (NOT NULL) gerektiğini belirlemek için kullanılan kısıtlamadır.

Default kısıtlaması; Veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır.

Unique kısıtlaması; Tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılır.

Check Kısıtlaması; Kontrol kısıtlayıcı olarak da adlandırılır. Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre  yapılmasını sağlar. Örneğin kişinin T.C. Kimlik numarası girilirken 11 haneden fazla değer girilmesi engellenebilir

 1. Normalizasyon nedir? (5p)

Normalizasyon, taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir.

 1. Aşağıda verilen tabloya bakarak;

Veritabanı Organizasyonu 1. Dönem 1. Yazılı

          a)Tablodaki sorunu belirtiniz.

Bazı alanlarda tekrar eden veriler bulunmaktadır.

         b)Gerekli normalizasyon kuralını uygulayınız. Uyguladığınız kuralın ismini yazınız.

c)Gereksiz tekrar sorununu çözmek için tabloyu başka normal tablolara bölmemiz gerekir. Bu duruma ikinci normal form adı verilir.

d)Tablodaki anahtar kısıtlamasını gösteriniz. Hastane_kodu => birincil anahtar

e)Tablolar arasındaki ilişkiyi gösteriniz. (40p) hastane_kodu  <= >  Hastane_kodu

 

Leave a Reply

%d blogcu bunu beğendi: